TMG Sthlm

Identitet

Identitet till tryckeriet TMG Sthlm i Bromma. Typografi, hemsida, förpackningar, stationery m.m.

Teknisk produktion av hemsida: AGoodId. (2013–14)