Henrik Nygren Design arbetar i huvudsak med analys av uppdragsgivarens möjligheter på marknaden, strategi i enlighet med dessa samt formgivning och produktion av identiteter, hemsidor, böcker, filmer, utställningar, förpackningar, tidningar, kampanjer, m.m.

Företaget knyter vid behov och beroende på uppdragets art till sig ett kräset urval av varumärkesstrateger, projektledare, textförfattare, fotografer, m.fl.
Uppdragsgivare vänder sig hit för att erhålla högsta möjliga kvalitet utifrån givna förutsättningar. I möjligaste mån uppfylls förväntningarna. Då och då överträffas de.

Den som vill se prov på arbeten, där förväntningar förhoppningsvis överträffats, söker i Projekt. Den som önskar sammanställningar av företagets arbeten utgivna på papper är välkommen att beställa två skrifter: en tegelsten på 900 sidor (2014), och/eller en mer återhållsam trettioårsskrift (2022). Intresseanmälan genom mailadress nedan.

Henrik Nygren Design

Åsögatan 113  116 24 Stockholm  Sweden
www.henriknygrendesign.se
T +46–8–641 77 10
[email protected]

57 Daesagwan-ro 11-gil, 3rd floor  04400 Yongsan-gu, Seoul  South Korea
M +82—10—7412 5493
[email protected]