Henrik Nygren Design arbetar i huvudsak med analys av uppdragsgivarens möjligheter på marknaden, strategi i enlighet med dessa samt formgivning och produktion av identiteter, hemsidor, böcker, filmer, utställningar, förpackningar, tidningar, kampanjer, m.m.

Företaget knyter vid behov och beroende på uppdragets art till sig ett kräset urval av varumärkesstrateger, projektledare, textförfattare, fotografer, m.fl.
Uppdragsgivare vänder sig hit för att erhålla högsta möjliga kvalitet utifrån givna förutsättningar. I möjligaste mån uppfylls förväntningarna. Då och då överträffas de.


Henrik Nygren Design
Åsögatan 113  116 24 Stockholm  Sweden
(Etablering av kontor i Seoul, Sydkorea.)
www.henriknygrendesign.se
T +46–8–641 77 10
[email protected]