Phaidon Press (England)

The Nordic Baking Book

Boken The Nordic Baking Book är uppföljare till boken The Nordic Cookbook och en omfattande presentation om skandinavisk bakkonst och reseskildringar från Danmark, Färöarna, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige av Magnus Nilsson, grundaren av Fäviken Magasinet (som våren 2015 röstades fram till 19:e bästa restaurangen i världen). På uppdrag av Phaidon Press (England).

Text: Magnus Nilsson. Fotografi: Magnus Nilsson. Illustration: Samantha Dion Baker. 

Hårdband med ett märkband, 576 sidor, 178x270 mm, offset och folieprägling. (2017–18)