Larsson Arkitekter

Skriftserie

Skriftserie för Larsson Arkitekter i Stockholm: Nr. 1. Något om BLP arkitekters nyligen genomförda namnbyte och Nr. 2. Något om Larsson Arkitekters nyligen genomförda flytt.

Text: Lars Forsberg. Fotografi: Johan Fowelin, C. G. Rosenberg och Sune Sundahl.

Häftade, 20 respektive 8 sidor, 210x297 mm, offset. (2006–)