Forum

2010, No. 1 (tema: Modeller)

Redaktionsmedverkan, art direction och produktion av kvartalsmagasinet Forum, magasin för nordisk arkitektur, inredning och design. No. 1/2010 (tema: Modeller).

Text: Anna Bates, Lars Forsberg, Daniel Golling, Susanne Helgeson, Wilfred Wang m.fl. Fotografi: Ola Bergengren, Dawid, Mikael Olsson m.fl. Regissör: Jesper Kouthoofd.

Två olika omslag. Omfång: 124 sidor, 230x297 mm, offset och omslagsfoliering. Svensk och engelsk upplaga. Affisch om No. 2/2010 (tema: -ismer) och prenumerationskort. På uppdrag av Provisa Sverige. (2009–10)