Forum

2009, No. 3 (tema: Amerika)

Redaktionsmedverkan, art direction och produktion av kvartalsmagasinet Forum, magasin för nordisk arkitektur, inredning och design. No. 3/2009 (tema: Amerika).

Text: Andrea Codrington, Klas Ekman, Daniel Golling, Per Svensson m.fl. Fotografi: Brendan Austin, Pelle Bergström, Dawid, Lennart Durehed, Gerry Johansson m.fl.

Omfång: 132 sidor, 230x297 mm, offset och omslagsfoliering. Svensk och engelsk upplaga. Affisch om No. 4/2009 (tema: Retorik) och prenumerationskort. På uppdrag av Provisa Sverige. (2009)