Fespa Sweden Association

Hemsida

Hemsidan till Svenska Screen- & Specialtryckares Förenings årliga affischtävling för landets ledande reklam- och designskolor, Screen 2012.

Teknisk produktion: Henrik Nygren Design. (2011–12)