ÅWL Arkitekter

Identitet

Identitet till ÅWL Arkitekter (Stockholm och Norrköping). Logotype, typografi, hemsida, skyltsystem, trycksaker, stationery m.m.

Teknisk produktion av hemsida: Yours. (2012–13)